Nosaltres/Nosotros

L’EQUIP COL·LABORADOR MULTIDISCIPLINARI 

EL EQUIPO COLABORADOR MULTIDISCIPLINARIO

1 Director, 1 Gestor financer/1 Director, 1 Gestor Financiero

1 Exp. en Màrqueting, 1 Informàtic/ 1 Exp. en Marketing, 1 Informático

3 Enginyers Tècnics en Topografia/ 3 Ingenieros Técnicos en Topografía

2 Auxiliars/ 2 Auxiliares

1 Enginyer Industrial, 1 Ingeniero Industrial

1 Enginyer Agrònom/ 1 Ingeniero Agrónomo

1 Tècnic Comercial/ 1 Técnico Comercial

1 Delineant/ 1 Delineante

1 Aux.Administració/ 1 Aux. Administración


MITJANS TÈCNICS/MEDIOS TÉCNICOS

3 Estacions Totals Topcon GT-7005

1 GPS Topcon

1 Nivell AT-B4 Topcon

1 Escàner làser Focus 3D

1 Software Autocad

1 Software MDT

1 UAV’s (En projecte)  

 

PQ-SET

Serveis d'Enginyeria Topogràfica

Llamada
Email